Europese norm voor PLC’s.

Europese norm voor PLC’s.


Sinds 9 Oktober jl. is een nieuwe norm actief voor Power Line Communication (PLC) apparatuur. De norm heeft het nummer EN50561-1 meegekregen en geldt voor heel Europa, zo valt te lezen op de website van CENELEC, de beheerder van de norm. De nieuwe standaard geldt voor gebruik binnenhuis en dus niet voor eventuele slimme meters en andere energie netwerken. In de nieuwe norm zijn frequentiebanden voor radio-zendamateurs, luchtvaart en maritieme doeleinden standaard gefilterd met notches. Voor de omroep banden geldt dat er dynamische notching is: dat wil zeggen dat de filters automatisch moeten werken als er signaal ontvangen wordt. Ook geldt dat de PLC’s het vermogen – maximaal 10 Watt – automatisch terug moeten schakelen indien dit mogelijk is. De norm geldt voor het frequentiespectrum tot 30 MHz. Hoe later met hogere frequenties om wordt gegaan is niet bekend, maar uiteindelijk zullen ook deze frequenties gebruikt gaan worden omdat er steeds meer behoefte is aan bandbreedte. Zo maakte KPN eerder bekend dat de telecomreus op eigen houtje besloten heeft geen notching meer toe te passen en in het uiterste geval bij klachten van een radio-zendamateur ‘hulp’ te bieden door deze weer aan te zetten. Hamnieuws heeft aan het AT gevraagd in hoeverre zij betrokken zijn bij de totstandkoming van deze norm, of deze norm een verplichting wordt voor leveranciers en hoe zij om wil gaan met klachten van zendamateurs. Wanneer deze antwoorden onze redactie bereiken zullen we het bericht bijwerken. Ook heeft Hamnieuws inzage in de norm gevraagd bij CENELEC. Woordvoerder Anissa Azifi laat weten “Please note that standards are not freely made available online. The distribution of our standards is with our National Committees.” en verwijst door naar de webshop van NEN. Jammer om te zien dat een Europese mantelorganisatie niet weet hoe met journalisten om te gaan. Alsof ze iets te verbergen hebben.

Permanent gefilterde banden (notches):

Amateur Radio Service;

1,80 – 2,00 Amateur Radio Service;

2,85 – 3,025 Aeronautical mobile;

3,40 – 4,00 Aeronautical mobile;

4,65 – 4,70 Aeronautical mobile;

5,25 – 5,45 Amateur Radio Service;

5,48 – 5,68 Aeronautical mobile;

6,525 – 6,685 Aeronautical mobile;

7,00 – 7,30 Amateur Radio Service;

8,815 – 8,965 Aeronautical mobile;

10,005 – 10,15 Aeronautical mobile;

11,275 – 11,4 Aeronautical mobile;

13,26 – 13,36 Aeronautical mobile;

14,00 – 14,35 Amateur Radio Service;

17,9 -17,97 Aeronautical mobile;

18,068 – 18,168 Amateur Radio Service;

21,00 – 21,45 Amateur Radio Service;

21,924 – 22,00 Aeronautical mobile;

24,89 – 24,99 Amateur Radio Service;

26,96 – 27,41 CB radio; 28,00 – 29,7

Banden met dynamische notches (omroep):

2,30 – 2,498 Broadcasting;

3,20 – 3,40 Broad casting;

3,90 – 4,05 Broadcasting;

4,75 – 5,11 Broadcasting;

5,75 – 6,20 Broadcasting;

7,20 – 7,70 Broad casting;

9,30 – 9,95 Broadcasting;

11,55 – 12,10 Broadcasting;

13,55 – 13,90 Broadcasting;

15,05 – 15,85 Broadcasting;

17,40 – 17,90 Broadcasting;

18,90 – 19,02 Broadcasting;

21,45 – 21,85 Broadcasting;

25,65 – 26,10 Broadcasting.

Bron: Hamnieuws.nl
Previous page: Powerline Communication Next page: Ethics & Ethiek